Wat houdt dit in?

In deze rol wordt van ons verwacht dat we samen met onze opdrachtgever een nieuwe toekomstvisie ontwikkelen of een bestaande visie verder concretiseren. Dit kan gaan over de totale organisatie of passen binnen een specifieke doelstelling/project waar we richting geven en vooral langetermijn denken. Naast het uitwerken van de visie wordt er meestal een transformatieplan uitgewerkt. Het transformatieplan is de roadmap voor het veranderingsproject en bevat alle concrete acties & projecten om de visie effectief te realiseren.  Het transformatieplan wordt het werkinstrument om de realisatie van de toekomstvisie op te volgen en eventueel bij te sturen.

“Wat zouden we morgen moeten doen?”, dat bepaalt de visie

Enkele voorbeelden van type opdrachten:

  • uitwerken van de missie, visie en waarden voor de organisatie;
  • uitwerken van de strategische doelstellingen naar concrete acties & projecten;
  • identificeren van de Key Performance Indicators (KPI’s);
  • ontwikkelen van een transformatieplan vanuit het strategisch kader;
  • opzetten van strategische samenwerkingen: partnerships, co-creatie, fusie, …;
  • het kerntakendebat of het aligneren van de waardeketen;
  • uitwerken van een nieuw go-to-market model;
  • actualiseren en verfijnen van producten & diensten;
  • uitwerken van een groei strategie, differentiatie strategie, saneringsplan, herstructurering, …;
  • … .

Creando cvba is een geregistreerd dienstverlener “Advies” voor de KMO-Portefeuille onder erkenningsnummer DV.A222054.