Wij zijn er ons van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy en gegevens te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo begrijp je precies hoe wij werken. Deze Privacy Policy is van toepassing op de diensten en/of producten van Creando cvba.

We respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons geeft, vertrouwelijk wordt behandeld.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom we persoonsgegevens over jou als individu verzamelen, zoals:

  • Gebruik van onze website en andere online diensten: Wanneer je onze website bezoekt of een online dienst gebruikt (bvb. online trainingen), verwerken we bepaalde gegevens, zoals IP-adressen, browserinstellingen en login gegevens. Deze informatie hebben we nodig om ervoor te zorgen dat je probleemloos van onze online diensten gebruik kan maken. In het geval van registratie, zal je steeds de mogelijkheid krijgen om je gegevens aan te passen en kan een account altijd beëindigd worden door met ons contact op te nemen. Verder verzamelen we statistische gegevens om onze website en diensten bij te sturen en te verbeteren. Op die manier kunnen we jou een betere persoonlijke beleving aanbieden.
  • Onze communicatie met klanten, potentiële klanten, medewerkers, sollicitanten, partners en leveranciers: Als je met ons contact opneemt, zowel online als offline, verzamelen we de nodige informatie (bvb. naam en contactgegevens) om zo goed mogelijk aan jouw verzoek te voldoen. Ook wanneer wij communiceren of zaken doen met een bedrijf of met één van haar medewerkers, zullen wij die gegevens verwerken die nodig zijn om de communicatie, samenwerking, dienst, levering, aankoop, enz tot een goed einde te brengen. Bijkomend is het mogelijk dat we nadien met jou nog contact opnemen in het kader van evaluatie van onze dienstverlening.
  • Marketing: Verder zullen wij jou, mits jouw toestemming, periodiek informeren over bestaande of nieuwe producten en diensten die wij aanbieden. Deze gegevens kunnen wij verzamelen via een contactformulier op onze website, via e-mail of brief, via deelname aan sessies, opleidingen of enquêtes, of via evenementen. Je zal bij elke communicatie ook geïnformeerd worden over ons privacybeleid en je hebt steeds de mogelijkheid om je uit te schrijven voor toekomstige marketing. Die kan je ofwel doen via een “opt-out” link ofwel door met ons contact op te nemen (zie verder).
  • Rechtsgronden: We verwerken verder die persoonsgegevens die nodig zijn om onze contractuele verplichtingen te vervullen (bvb. communicatie over opleidingen, facturatie, relatiebeheer, enz). Verder zullen wij jouw gegevens verwerken als dit vereist is in het kader van veiligheid, bescherming, wettelijke voorschriften of gerechtelijk onderzoek en zal dit gebeuren op grond van onze rechtmatige belangen, die van een derde partij, of met jouw toestemming.

Conform de privacywetgeving van de EU, heeft u bepaalde rechten omtrent de persoonsgegevens die wij in dit kader verwerken. Onderaan vind je meer informatie over mogelijkheid tot inzage, rectificatie, wissen of klachten.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website kan worden overgebracht naar beveiligde servers of die van een derde partij, om zo geanonimiseerde statistische gegevens te verwerken.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Door deze cookies is het mogelijk dat we ook jouw gedrag op andere websites kunnen volgen, maar enkel om jou beter te leren kennen en op een meer geschikte manier onze diensten te kunnen aanbieden.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kunt je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en -services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in jouw browser.

Bewaartermijn

Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om tegemoet te komen aan de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden, of zo lang als nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (bvb. regelgeving over bewaartermijnen van boekhouding). Registratiegegevens van online diensten worden bewaard zolang uw online account actief is of zover nodig is om u de gevraagde diensten te verlenen. Contactgegevens voor marketing doeleinden worden bewaard zolang wij beschikken over een expliciete toestemming voor deze communicatie.

Uitwisseling van persoonsgegevens

De informatie die je met ons deelt, zullen wij nooit met derden delen, tenzij met je expliciete toestemming of indien dit voor ons nodig is om onze wettelijke en contractuele verplichtingen na te komen. Zo kan het zijn dat we bepaalde gegevens delen met een derde partij waarvan wij een dienst of product gebruiken, bvb.  boekhoudkantoor voor onze boekhouding, financiële instelling voor betaaldiensten of productleverancier van HRM software. Verder sluiten wij indien nodig een verzekering af voor medewerkers (bvb. hospitalisatieverzekering of autoverzekering) of voor deelnemers van opleidingen (bvb. verzekering voor arbeidsongevallen), waaraan wij de minimaal nodige gegevens aanleveren. Waar nodig sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om toe te zien op de rechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

In bepaalde omstandigheden kunnen persoonsgegevens met overheidsinstanties gedeeld worden ingevolge een rechterlijke uitspraak, een gerechtelijk onderzoek of – bij redelijke gronden – ter bescherming van rechten of eigendommen van Creando cvba.

Opslag van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verwerken worden bewaard op beveiligde servers van de diensten waarvan wij gebruik maken (bvb. platformen van software leveranciers of derden waar wij producten van inkopen). Uw gegevens kunnen bewaard worden op servers die zich binnen de EU of daarbuiten (bvb. VS) bevinden. De diensten waarvan wij gebruik maken zijn steeds conform de GDPR wetgeving.

Inzage, rectificatie en wissen

We voorzien de mogelijkheid om jouw gegevens, indien wij deze verwerken, op te vragen, te corrigeren of te wissen. Verder kan je ook steeds je expliciete toestemming tot verwerking intrekken (bvb. bij nieuwsbrieven). Zie “Vragen en feedback” indien je ons hierom wenst te contacteren en wij verwerken jouw vraag zo snel mogelijk, binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek. We bezorgen je een antwoord in duidelijke, leesbare taal. Tenzij je vraag – volgens de privacywetgeving – ongegrond is, zullen wij hiervoor geen kosten aanrekenen.

Klachten

Voor klachten in verband met de verwerking van jouw gegevens door Creando cvba, kan je je wenden tot:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
+32 2 274 48 00
commission@privacycommission.be
www.privacycommission.be

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen en volgen de regelgeving hierover op. Op regelmatige basis bekijken we ook of we dit privacybeleid dienen te wijzigen. De laatste versie kan je steeds raadplegen deze pagina. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kan je contact met ons opnemen:

Creando cvba
Pastorijstraat 30
B-3530 Houthalen-Helchteren
info@creando.be | +32 11 49 25 40