Creando staat voor creëren en (helpen) doen. Vandaar de naam “Creando”, die vertaald vanuit het Latijn in het Nederlands betekent: “door te creëren of voor wat het waard is gecreëerd te worden”. In het Engels draagt Creando de begrippen “create & do” in zich. We willen dus zowel nieuwe zaken vormgeven, creëren, innoveren en plannen maken, als deze samen met onze opdrachtgevers realiseren of kortweg (helpen) doen.

Initiatiefnemers

Creando is een initiatief van Liesbeth Vereecke en Wim Vanderstraeten. Zij hebben vanuit hun jarenlange ervaring en samenwerking in de consultingmarkt hun ideeën, kennis en ervaringen in het voorjaar van 2010 gebundeld om Creando vorm te geven.

Typisch voor ons

De vlinder als symbool!

Veranderen van richting, visie, organisatiestructuur of -cultuur doe je niet elke dag en is vaak een emotionele en ingewikkelde aangelegenheid. Elke verandering op zich is moeilijk. Sommigen willen immers niet weten van verandering, anderen willen liever oude gewoonten in stand houden. Een vlinder draagt inherent het begrip veranderen in zich: van rups over cocon tot vlinder en het resultaat is prachtig! De vlinder staat ook voor moed, omdat er een totaal andere wereld buiten de cocon ligt. Daarbuiten is de gekende werkelijkheid van de pop niet langer het doel. De nieuwe wereld vraagt erom dat de vlinder zijn vleugels zal gebruiken om het onbekende te ontdekken en tegemoet te vliegen.

Rood staat voor dé extra dimensie

Vanuit een enorme gedrevenheid en passie voor ons vak maken we van elke opdracht weer een uniek avontuur. We zijn van dichtbij betrokken, gaan geen obstakel uit de weg. De richting die we uitgaan, is sterk gebaseerd op onze intuïtie en krijgt vorm dankzij ervaringen uit het verleden en het heden en ons persoonlijk beeld van de toekomst. Wij onderscheiden ons door het lef en het enthousiasme waarmee wij streven naar resultaten.

Groen staat voor ons engagement voor een leefbare wereld

Duurzaamheid is de basis van ons eigen ondernemen. We willen dit tonen vanuit ons “zijn” en dit inherent opnemen in onze opdrachten. Door de dingen duurzaam aan te pakken in de brede betekenis van het woord en hier in al onze activiteiten rekening mee te houden, werken we samen met onze opdrachtgevers op een gerichte wijze aan duurzame resultaten én een duurzame leefwereld.

“Als onafhankelijk adviesbureau onze klanten adviseren en begeleiden in het durven vorm geven en waarmaken van hun strategisch kader op een innovatieve manier.”

– onze missie –

Hoe onderscheiden wij ons?

Wij kunnen op zeer korte termijn ons inleven in uw omgeving, organisatie en context. Als buitenstaander hebben we meer afstand om u de spiegel voor te houden en adequaat te adviseren en te begeleiden rond de langetermijnvisie, specifieke oplossingen of ontwikkelingen die je zou moeten voorzien.

Onze kerncompetenties

Van onze adviseurs verwachten wij dat ze zich focussen op onze kerncompetenties:

  • Communiceren
  • Samenwerken
  • Organiseren
  • Veranderen
  • Innoveren

Deze vaardigheden zijn cruciaal in onze rol. Deze kerncompetenties zijn een geheel van kennis en inzicht, vaardigheden en attitudes die samen het vermogen bieden dat essentieel is om onze meerwaarde in de diverse opdrachten effectief waar te maken.

Onze waarden

  • Vertrouwen & verantwoordelijkheid
  • Integriteit & openheid
  • Lef & enthousiasme

Deze waarden geven onze adviseurs richting zowel tijdens de samenwerking met elke opdrachtgever als algemeen in het zakelijk en persoonlijk doen en laten binnen Creando.