Wat houdt dit in?

In deze rol leggen we de focus op het definiëren van de juiste structuren om de toekomstvisie te realiseren of om de bestaande structuren efficiënter en effectiever te maken. Naast het conceptueel uitwerken van de structuren moeten er natuurlijk specifieke acties en projecten opgezet worden om alle facetten in de praktijk te brengen en dan nog in de diverse dimensies:

 • organisatiecultuur en -structuur, rollen & verantwoordelijkheden, personeelsbeleid, arbeidsreglement/RPR, …
 • processen, procedures, producten & diensten, kanalen, doelgroepen, …
 • technologie, werkmiddelen, …

Naast het structureren is het belangrijk om de aanpak naar communicatie- en het verandermanagement formeel vast te leggen. Alle betrokkenen (intern & extern) moeten later correct geïnformeerd worden over de werkingsstructuren. Bovendien hebben mensen het van nature vaak moeilijk met verandering en ook op dat vlak moet je het veranderingsproces gaan faciliteren/ondersteunen om effectief resultaat te boeken.

“Hoe gaan we de zaken structureren en invullen?”,
dat bepaald in welke mate de visie zal gerealiseerd worden

Enkele voorbeelden van type opdrachten:

 • uitwerken van een passende organisatiestructuur;
 • formaliseren van rollen & verantwoordelijkheden in de organisatie;
 • concreet uitwerken van een personeelsbeleid op maat;
 • het evenwicht zoeken tussen klantgerichtheid en interne efficiëntie & effectiviteit;
 • projectmatig werken (projectmanagement, programmamanagement en portfoliomanagement);
 • procesmatig denken (procesmanagement, BPM, six sigma, lean, …);
 • technologische transformatie;
 • opzetten en stimuleren van netwerken & communities;
 • opzetten van een informatie- of kennismanagement binnen de organisatie of over organisaties heen;
 • ontwerpen en/of begeleiden van een veranderingsproces op maat;
 • begeleiden van mensen in de weerstand tegen veranderingen;
 • stroomlijnen van de inhoud van de boodschap naar de communicatie acties toe;
 • samenwerkingsmodellen opzetten zowel intern als over organisaties heen (partnerships, co-creatie, …);
 • … .

Creando cvba is een geregistreerd dienstverlener “Advies” voor de KMO-Portefeuille onder erkenningsnummer DV.A222054.