We leven steeds meer in een tijd waarin alles sneller moet gaan dan voorheen.

Het lijkt echt alsof we allemaal drukker bezig zijn,  onze agenda loopt vol, de mailbox puilt uit en dan krijgen we nog al die berichten via social media. Daarnaast worden onze klanten steeds veeleisender en moet je je team ook nog aansturen, opvolgen en coachen. Niet alleen in onze werkomgeving, maar ook privé hebben we systematisch tijd te kort. Om meer innerlijke rust te vinden, moeten we het beste uit onszelf halen.

Persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit gaat net over het beste uit jezelf halen. Het gaat om jezelf goed te organiseren, je activiteiten echt te plannen,  focus creëren voor jezelf, effectief communiceren zodat het ook duidelijk is voor je omgeving, neen en/of stop zeggen, … kortom het gaat hand in hand met leiderschap.

Team effectiviteit

Als leidinggevende of zaakvoerder wil je ook een team dat op zich een bijdrage levert tot het succes van het bedrijf. Team effectiviteit gaat erom dat alle teamleden verantwoordelijkheid opnemen, verantwoording afleggen en vertrouwen krijgen. Als leidinggevende of zaakvoerder heb je hier een voorbeeldfunctie en moet je de verantwoordelijkheid geven, verantwoording vragen en vertrouwen geven. Een effectief team zorgt voor de focus en een drang naar resultaat in de groep.

Vertrouwen staat aan de basis van elk succesvol team. Zo kunnen  conflicten en confrontaties middelen worden om het team verder te helpen evolueren. Zo krijg je net betrokkenheid, eenheid, engagement, … waardoor het team er samen voor gaat en elkaar gemakkelijker zal aanspreken op elkaars verantwoordelijkheden. Dit maakt net dat het team gedreven wordt om echte waardevolle resultaten neer te zetten.

Effectiviteit van het bedrijf

Uiteindelijk is de effectiviteit van het bedrijf of de organisatie afhankelijk van de leidinggevende of de zaakvoerder. Als eindverantwoordelijke moet je je team inspireren en motiveren om samen het gewenste resultaat neer te zetten. Belangrijk is dan ook om bewust om te gaan met de individuele kwaliteiten, talenten, krachten en ontwikkelingspunten van ieder teamlid. Vervolgens moet je je de vraag stellen op welke manier je best verbinding krijgt met de verschillende type medewerkers. Maar je moet dan ook je eigen belemmeringen en patronen doorbreken.

“Vertrouwen is de basis voor elk succesvol team.”

Hoe maak je werk van effectiviteit?

Het uitgangspunt van het Insights® Discovery profiel is dat iedere persoon uniek is en unieke kwaliteiten heeft. Het laat zien dat individuele personen, teams en organisaties aan kracht kunnen winnen door de verschillen tussen mensen te onderkennen en te waarderen. Net dat maakt dat we effectiever kunnen werken.

De hoofddoelstellingen van Insights® Discovery zijn: zelfinzicht, inzicht in anderen én afstemmen op en verbinding maken met de ander. Zelfinzicht is allesbehalve ‘een makkie’ … . Bovendien is het belangrijk om te beseffen wanneer onze eigen gedragsstijl frustrerend kan zijn voor anderen en we er net daarom niet in slagen om goed te communiceren, hen te adviseren of te helpen, hen te overtuigen, … kortom verbinding te maken. Het zijn net de personen die hun gedragsstijl kunnen aanpassen aan de onze, die ons op ons gemak kunnen stellen en als het ware met ons verbinden. Daar wil je zelf toch ook altijd toe in staat zijn!

Insights® Discovery is een instrument dat hierbij kan helpen. Het geeft individuen op een inspirerende manier inzicht in zichzelf, versterkt hen en helpt hen met persoonlijke groei. Het meet de persoonlijke voorkeursstijlen van mensen en hoe deze ieders gedrag beïnvloeden. Het kan ondermeer worden ingezet om persoonlijke effectiviteit te verhogen, voor teambuilding, leiderschapsontwikkeling, in het versterken van samenwerking en menselijke relaties, om stress en burnout beter te begrijpen, te voorkomen én te genezen, in verandermanagement en in persoonlijke coaching.

Het is het baanbrekende werk van Carl Gustav Jung dat aan de basis ligt van het Insights® Discovery systeem. Deze Zwitserse psycholoog heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar persoonlijkheidstypen. Hierbij geeft hij aan dat mensen afhankelijk van hun type verschillende psychologische voorkeuren hebben. Het Insights® Discovery model zelf werd ontwikkeld door vader en zoon Lothian. Het model start met een eenvoudige kleurentaal, maar is zo fijnzinnig ontwikkeld dat het onderliggend als het ware zoveel ‘lagen’ bevat die stap voor stap verder ontgonnen kunnen worden dat het oneindig veel toepassingsmogelijkheden heeft.
Kortom, het is een zeer eenvoudig, gemakkelijk te gebruiken kleurensysteem dat bijblijft en stelt: “Ik ben OK, jij bent OK! Onze verschillen zijn onze kracht!”

De 4 basis kleuren van het model

De Insights Discovery ® kleuren worden aangeduid met: Vurig Rood, Stralend Geel, Zacht Groen en Helder Blauw. In meer of mindere mate gebruiken we allemaal deze kleuren, maar iedereen heeft wel zijn eigen hoofd kleur. De volgorde en intensiteit van ons kleurengebruik bepalen onze persoonlijke stijl. Onze voorkeur voor een bepaalde kleur geeft aan welke manier van denken, werken en communiceren voor ons het meest natuurlijk is.

Insights Discovery(r) - De 4 kleuren

Insights Discovery(r) – De 4 kleuren

Voor iedere kleur krijg je specifieke karakteristieken die doorslaggevend zijn in je persoonlijk Insights Discovery ® profiel: Innerlijke drijfveren, doelstelling, de manier waarop je andere beoordeelt, de manier waarom je anderen beïnvloed, de waarde voor de organisatie, waar je overmatig gebruik van maakt, hoe je reageert onder druk, wat je angsten zijn, hoe je effectiever kunt werken, … .

Tijdens de individuele en teamsessies waar we Insights Discovery ® inzetten leren we iedereen zichzelf herkennen en als dat lukt gaan we de anderen (collega’s, klanten, …) hun profiel leren herkennen. Als je echt verbinding zoekt met mensen, moet je niet in staat zijn om de verschillen ertussen te zien en vervolgens daarop in te spelen. De begeleiding rond deze tool wordt doorspekt met groepsinteractie, oefeningen, herhalingen om dit echt te leren.

Hierdoor werk je als individu aan je persoonlijke effectiviteit, met een team creëer je een positieve dynamiek op de samenwerking van het team en als je bewust met de organisatie aan de slag gaat, dan wordt je veel matuurder in zowel de interne als de externe samenwerking.

Het Insights Discovery ® profiel is iets persoonlijk, als we met teams werken wordt er wel een teamwiel gemaakt waardoor je wel inzicht krijgt in de positie van je collega’s en zo maak je duidelijk waar de verschillen tussen de deelnemers zich situeren.

Voorbeeld van een persoonlijk Insights Discovery ® profiel
Vragenlijst voor een persoonlijk Insights Discovery ® profiel: Meer info>>

Voor elke deelnemer in dit traject voorzien wij standaard naast het persoonlijk Insights Discovery ® profiel

  • een naslagwerk ‘De korte reis’ zodat je nadien ook de basiselementen van het Insights Discovery ® model nog eens kunt doornemen.
  • educatief materiaal zoals de Insights Discovery ® blokjes waarmee je in de organisatie open kunt communiceren hierover

Meer informatie?

Wil je meer inzicht krijgen over wat dit kan betekenen voor jou? Wil je aan de slag gaan met een Insights Discovery ® profiel? Individueel of met een team? Verkies je een standaard opleiding, coaching, teambuilding of wil je iets op maat laten uitwerken? Neem dan even contact op met één van onze zaakvoerders: Liesbeth Vereecke of Wim Vanderstraeten

Wil je inhoudelijk op de hoogte blijven?
Schrijf je dan in op onze Kroniek!

Geef het zeker een kans! Het kost maar 1 klik om je uit te schrijven.

NOG MEER INTERESSANTE ARTIKELEN…