Disruptive Thinking

Home-Onze kroniek-Disruptive Thinking

“Disruptie is van alle tijden … het gaat om een fundamentele wijziging in je business model en het heeft impact op je verdienmodel!”

Buzz-woorden en hypes

elke dag komen we ze tegen, denk maar even aan: Innovatie, Digital Transformation, Disruptive Thinking of Disruptive Innovation, … . Maar waar gaat het nu echt om en wat kan dit betekenen in onze leefwereld?

Waar komt innovatie op neer?

Veel organisaties blijven vandaag focussen op een continu verbeterproces omdat er vaak niemand of een beperkte aantal personen in de organisatie het globaal overzicht heeft van alle facetten van de organisatie:

♦ processen & procedures;
♦ technologie;
♦ organisatie, mensen en cultuur.

De afgelopen decennia heeft men al te vaak gewerkt vanuit ISO, TQM, BPM, LEAN, … maar durven om de eigen winkel te herdefiniëren was niet eenvoudig. Deels door een gebrek aan competenties, deels door het trachten te vermijden van risico’s maar vooral omdat er onvoldoende inzicht is in de globale context om naar een totale vernieuwing te streven.
Innovatie vind je op het kruispunt van creativiteit en ondernemerschap. Dit zijn pure competenties die je in huis moet hebben. Vanuit de creativiteit ontstaan honderden ideeën die aangeven hoe je de zaken kunt aanpakken, terwijl het ondernemende erin bestaat om net die enkele ideeën die haalbaar zijn en echte resultaten of meerwaarde voor je eigen context kunnen opleveren te filteren en vervolgens te realiseren.

Marktevolutie naar “Disruptive Thinking”

Als we naar de markt kijken dan zien we vaak dat de grote, traditionele spelers, die al jaren de expert of marktleider zijn in hun productengamma of dienstverlening, blijven doorgaan op hun elan. Vaak denken ze dat ze niet kwetsbaar zijn, blijven ze doorgaan omdat ze stabiele resultaten neerzetten, jaar na jaar. Maar ongetwijfeld ook omdat in deze situatie, zeker als ze een bepaalde omvang hebben, vaak mensen werken die niet zomaar willen en kunnen veranderen.
Nieuwkomers op de markt hebben niet zoveel opties, ofwel:

♦ worden het klassieke prijsbrekers en stappen ze gewoon in aan een lagere prijs om marktaandeel te vergaren;
♦ gaan ze compleet anders denken en handelen en worden ze daardoor disruptief.

Disruptief handelen is durven afstand te nemen van de manier waarop tot op dat moment de markt handelt. Werken met een technologische vernieuwing, het businessmodel anders enten op de markt, procesinnovatie, … Uitgangspunt is niet de prijsbreker te worden, maar om het op een zo goedkoop mogelijke manier beter te doen, desnoods beperkt qua scope en vervolgens stapsgewijs te groeien.

Wanneer is iets disruptief?

Disruptors geloven in hun benadering en zoeken eerst klanten op die tevreden zijn met wat zij aanbieden en trachten hierop verder te bouwen. Doordat ze andere technologie gebruiken, een ander businessmodel hanteren, … kunnen ze snel bijsturen en veel sneller anticiperen op de vragen van hun klanten.

Deze stapsgewijze groei betekent vaak dat ze plotseling op de radar verschijnen bij de traditionele spelers, maar dat die dan meteen op achtervolgen worden gezet en vaak zelfs niet kunnen anticiperen omdat hun taille, werking, middelen, … dit niet meer toelaten. Kijk maar hoe KODAK in de problemen is gekomen met de opkomst van de digitale beelden.
Disruptie ontstaat wanneer men de ‘goed-genoeg-grens’ bereikt voor klanten. Maar doordat deze spelers (vaak start-ups) snel en adequaat hun product kunnen laten evolueren, komen er steeds meer doelgroepen / segmenten bij in hun portefeuille. Met andere worden de ‘goed-genoeg-grens’ wordt in de tijd steeds kwalitatiever. Daardoor bereiken ze steeds meer en sneller nieuwe klanten.

Digitaal wordt de norm!

Technologie is in veel organisaties geëvolueerd van een clubje specialisten die een grote kloof hebben gecreëerd met de business (door de organisatie, door de complexiteit, door de grootte van het budget, …), naar een open en low-cost manier van werken. Mede door de evolutie naar de cloud, mobile solutions, digitalization, … wordt IT meer gedecentraliseerd, uitbesteed en verdwijnt het oude IT bastion. De business wil veel meer de lead nemen en terugkeren naar de essentie, zowel in de toewijzing van de middelen als de uitwerking van de oplossing. De trend naar digital transformation komt er in essentie op neer om papier te liquideren, processen verder te optimaliseren, maximaal technologie in te zetten en zo de innovatie te stimuleren. Hoe je het ook bekijkt een computer kan duizenden handelingen uitvoeren, maakt veel minder fouten en beperkt zich tot een investeringskost in plaats van een recurrente personeelskost. Voor de maakeconomie is dit al jaren aan de gang en vandaag wordt dit stapsgewijs overal toegepast om de exploitatiekosten te beperken en de marge te maximaliseren.

Disruptie is van alle tijden

In een traditionele innovatiebenadering gaat men uit van:

♦ het probleem is gekend;
♦ we werken in een bestaande markt;
♦ focus ligt op performantieverbetering, verlaging van de exploitatiekosten, stapsgewijze veranderingen;
♦ de klant gelooft erin of ziet meteen de meerwaarde;
♦ de markt is voorspelbaar;
♦ het traditionele businessmodel van de organisatie voldoet.

Bij ‘Disruptive Innovation’ ligt dit wel anders:

♦ het probleem is niet duidelijk afgebakend;
♦ het gaat om een nieuwe markt;
♦ de innovatie is drastisch en verandert het spel;
♦ de klant is niet de vragende partij;
♦ de markt is onvoorspelbaar;
♦ het traditionele businessmodel kan dit niet aan.

Disruptie is van alle tijden … kijk maar in de retail markt:

♦ 1ste disruptie: Opkomst van de department stores
♦ 2de disruptie: Opstart van de postorderbedrijven
♦ 3de disruptie: Het verschijnen van de baanwinkels
♦ 4de disruptie: E-Commerce

Wat vooral opvalt is dat bij elke disruptie de marge kleiner wordt en er jaarlijks steeds meer veranderingen komen in het aanbod van de producten. Bovendien vind je dit soort van voorbeelden overal rondom ons, kijk maar eens hoe het klassieke bureel uit de jaren ’70 gewijzigd is door een palet van apps die wij vandaag allemaal op onze smartphone hebben.

Het komt erop neer om tegen de gangbare principes en denkpatronen in te gaan en vooral vanuit een glasheldere visie de zaken anders of atypisch aan te pakken. Op deze manier wordt in de voetsporen getreden van succesvolle disruptors zoals: Google, Whatsapp, Uber, Airbnb, nymi band, tiamizoo.com, … .

Wil je inhoudelijk op de hoogte blijven?
Schrijf je dan in op onze Kroniek!

Geef het zeker een kans! Het kost maar 1 klik om je uit te schrijven.

NOG MEER INTERESSANTE ARTIKELEN…

Van stress naar burn-out

30 mei 2016|0 Comments

Insights Discovery®

15 april 2016|0 Comments

Disruptive Thinking

15 april 2016|0 Comments

2017-05-21T18:50:20+00:00 15 april 2016|Categories: Onze kroniek|Tags: , , , , , |